Calendar: 6/10 - 6/16
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 6/10 - 6/16 ALT_PAGE_NEXT
2018   Sun, Jun 10 Mon, Jun 11 Tue, Jun 12 Wed, Jun 13 Thu, Jun 14 Fri, Jun 15 Sat, Jun 16
   
Ruth (L6) 6pm-8am *A*
Bertolinos out
   
Pam (L6) 6pm-3am *B*
Melissa (L6) 8am-6pm *A*
Pam (L6) 8am-6pm *A*
Becky (L3) 4pm-1am
Gigi (L4) 5pm-1am *B*
Ruth (L6) mid-6am *A*
Gigi (L4) 6pm-8am *B*
   
Caitlin (L6) 8am-6pm *A*
Gigi (L4) 8am-6pm *B*
April (L5) 6pm-1am *B*
Scarlett (L6) 6pm-8am *A*
Britt (L6) 8pm-8am *A*
Caitlin (L6) 8am-1am*B*
April (L5) 12am-8am
   
Holly (L5) 12pm-12am
Britt (L6) 8pm-9am *A*
Melissa (L6) 8am-6pm *A*
April (L5) 1am-9am *B*
Pam (L6) 8am-6pm *B*
Jamie RECEPTION 815-4pm
Holly (L5) 12pm-12am
   
Melissa (L6) 8am-8pm *B*
Scarlett (L6) 6pm-8am *B*
Britt (L6) 8pm-8am *A*
Gigi (L4) 6pm-1am *B*
6pm-1am *A*
Andrea RECEPTION 4pm-12am
Caitlin (L6) 8am-6pm *A*
   
Janelle RECEPTION 8am-4pm
Becky (L3) 6pm-1am
Scarlett (L6) 12am-8am *B*
JB RECEPTION 815am-4pm
April (L5) 1am-8am *B*
April (L5) 12am to 8am
Ruth (L6) 6pm-8am *A*
   
Andrea RECEPTION 12pm-12am
 
Shelby RECEPTON 4pm-1am
Becky (L3) 6pm-1am
Shelby RECEPTION 4pm-1am
Jamie RECEPTION 815am-4pm
Scarlett (L6) 5pm-mid
Becky (L3) 6am-6pm *B*
   
Jamie H nurse 12am-8am *B*
JB RECEPTION 815A-4PM
JB RECEPTION 815am-4pm
Pam (L6) 8am-6pm *A*
Andrea RECEPTION 4pm-12am
Elaine 8am-5pm *A*
Andrea RECEPTION 4pm-12am
   
NO RECEPTION TIL 12pm
 
Shelby RECEPTION 4pm-1am
Melissa (L6) 8am-4pm *A*
Elaine 8am-5pm *A*
Dr. Anne 8am-6p
 
             
Dr. Cindy 6p-8a
 
                 
8:00 AM                
               
               
               
9:00 AM                
               
               
               
10:00 AM                
               
               
               
11:00 AM                
               
               
               
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM                
               
               
               
2:00 PM                
               
               
               
3:00 PM                
               
               
               
4:00 PM                
               
               
               
5:00 PM